DR004B FLAT OLYMPIC BENCH


DR004B FLAT OLYMPIC BENCH

Lượt xem: 89

Mã sản phẩm

Xuất xứ

Giá

Liên hệ

•Product Weight : 83 kg

 
 
•Overall Dimensions (L*W*H) : 1685*1685*1373 mm

 

 

 

Đối tác