JXS-03+OPT


JXS-03+OPT

Lượt xem: 623

Mã sản phẩm

Xuất xứ

Giá

Liên hệ

SPECIFICATIONS

Dimensions: 2705*2455*2148mm

Weight: 365kg

Weight Stack: 91*3kg

Đối tác