DA023+SA024+SA023OPT 5 STACK MULTI-STATION


DA023+SA024+SA023OPT 5 STACK MULTI-STATION

Lượt xem: 38

Mã sản phẩm

Xuất xứ

Giá

Liên hệ
 
•Product Weight : 491kg (without weight stack)
 
 
•Overall Dimensions (L*W*H) : 4765*3350*2389mm

 

Đối tác